Привід верстат

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Корисна модель належить до верстатобудування, зокрема до агрегатних верстатів та автоматичних ліній, та може бути використана в силових вузлах верстатів та автоматичних ліній. Суттю корисної моделі є верстатний привід, в якому традиційний привід замінюється на диференціальний механізм на основі черв'ячної передачі, яка здійснюється за допомогою двох черв'яків, що охоплюють черв'ячне колесо, що жорстко з'єднане з пінолем силової головки. Технічним результатом корисної моделі є підвищення точності позиціювання та експлуатаційних характеристик.

Description

Keywords

Citation

Пат. на корисну модель 76856 Україна, МПК B23B 47/00. Привід верстата / В. М. Пестунов, О. С. Стеценко. - заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u201203335 ; заявл. 20.03.2012 ; опубл. 25.01.2013 ; Бюл. № 2. - 3 с. : іл.