Методи визначення агрофізичних властивостей ґрунтів. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Кулик, Г. А.
Семеняка, І. М.
Малаховська, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях "Методи визначення агрофізичних властивостей ґрунтів" наводяться методи визначення найважливіших показників загально-фізичних, технологічних і водно-фізичних властивостей грунтів. Для виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання.

Description

Keywords

методичні рекомендації, вологість ґрунту, агрегатний стан ґрунту, гранулометричний склад, відбір зразків ґрунту

Citation

Методи визначення агрофізичних властивостей ґрунтів : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спец. 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Бакалавр» денної форми навчання / [уклад. : Г. А. Кулик, І. М. Семеняка, В. О. Малаховська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального землеробства. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 55 с.