Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ЦНТУ
Анотація
Опис
Ключові слова
практичне заняття, самостійна робота, контрольна робота, індивідуальна робота
Бібліографічний опис
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства : метод. вказ. до практ. занять та самост. роб. студ. ден. та заоч. форм навч. / [уклад. С. С. Нісфоян] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2019. – 101 с.