Кондукторна втулка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2000

Authors

Пестунов, В. М.
Бабич, В. М.
Pestunov, V.
Babych, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ДП “Український інститут промислової власності”

Abstract

Винахід відноситься до обробки металів різанням і призначений для обробки отворів осьовим інструментом (свердлами, зенкерами, розвертками), що направляється кондукторними втулками, і може бути використаний у переналагоджуваних агрегатних верстатах та автоматичних лініях автотракторної промисловості. Завдання, яке вирішує винахід, полягає в спрощенні конструкції та розширення діапазону регулювання діаметра втулки. Поставлене завдання досягається тим, що у корпусі кондукторної втулки встановлені, щонайменше, три ряди кульок, один з яких спирається на внутрішню циліндричну поверхню корпусу, а два інших ряди - на торцеві поверхні корпусу та регулювальної кришки, з'єднаної різьбою з корпусом, причому ряди кульок залиті пружним матеріалом.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 31024 А Україна, МПК 6 B23B 49/02. Кондукторна втулка / В. М. Пестунов, В. М. Бабич. - заявник і патентовласник Кіровоград. ін-т с.-г. машинобуд. - № 98073456 ; заявл. 01.07.1998 ; опубл. 15.12.2000 ; Бюл. № 7. - 9 с. : іл.