Дослідження та програмна реалізація системи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-23

Authors

Тарасенко, Богдан Олегович
Tarasenko, Bogdan

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6. Об’єктом дослідження є процес зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6. Предметом дослідження є методи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6. Методи дослідження базуються на методах теорії телекомунікації, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.3.2 Rio Architect. In this final qualifying work for the second (master's) level of higher education, software has been developed that is designed for a data storage system using Fiber Channel 6 technology. The purpose of development is research and software implementation of the storage system using Fiber Channel 6 technology. The object of research is the process of data storage using Fiber Channel 6 technology. The subject of the study are methods of data storage using Fiber Channel 6 technology. Research methods are based on the methods of telecommunication theory, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is a software implementation of a storage system using Fiber Channel 6 technology. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment Delphi 10.3.2 Rio Architect.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, Fibre Channel 6, computer engineering

Citation

Тарасенко, Б. О. Дослідження та програмна реалізація системи зберігання даних з використанням технології Fibre Channel 6 : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / наук. кер. В. І. Петренюк ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 200 с.