Дослідження та програмна реалізація системи складського аудиту автотранспортного підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-26

Authors

Іщак, Ярослав Сергійович
Ishchak, Yaroslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи складського аудиту автотранспортного підприємства. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи складського аудиту автотранспортного підприємства. Об’єктом дослідження є процес складського аудиту автотранспортного підприємства. Предметом дослідження є методи складського аудиту автотранспортного підприємства. Методи дослідження базуються на методах теорії аудиту, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи складського аудиту автотранспортного підприємства. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows 10/11. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4.1.In this graduation thesis for the second (master's) level of higher education, software was developed, which is intended for the warehouse audit system of a motor vehicle enterprise. The purpose of the development is the research and software implementation of the warehouse audit system of the motor vehicle enterprise. The object of the study is the warehouse audit process of the motor vehicle enterprise. The subject of the study is the methods of warehouse audit of the motor vehicle enterprise. Research methods are based on audit theory methods, mathematical statistics methods, and software development methods. The result of the work is the software implementation of the warehouse audit system of the motor vehicle enterprise. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. A convenient user interface has been developed. Instructions for working with software tools are provided. The program can be used on PCs of IBM PC architecture with Windows 10/11 OS. The program was developed in the Delphi 10.4.1 environment.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, складський аудит, computer engineering, warehouse audit

Citation

Іщак, Я. С. Дослідження та програмна реалізація системи складського аудиту автотранспортного підприємства : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / наук. кер. Т. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. тех. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 138 с.