Наукові записки. Вип. 9.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник є науковим виданням, в якому публікуються основні результати наукових робіт викладачів та студентів університету.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці

Citation

Наукові записки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [редкол. : М. І. Черновол (гол. ред.), В. М. Кропівний та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2009. - Вип. 9. - 267 с.