Дослідження конструкцій даху з пошкодженнями біошкідниками

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-29

Authors

Зінченко, Олег Володимирович
Zinchenko, Oleh

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Розроблена методика розрахунку залишкової несучої здатності, пошкоджених в процесі експлуатації дерев'яних конструкцій, дозволяє вибрати оптимальний спосіб їх підсилення і використовувати наявний ресурс їх міцності. Складено рекомендації з оцінки технічного стану дерев'яних конструкцій і характеру заходів по їх відновленню виходячи зі ступеня зниження несучої здатності. The developed technique of calculation of the residual bearing capacity damaged in the course of operation of wooden designs allows to choose an optimum way of their strengthening and to use the available resource of their durability. Recommendations for assessing the technical condition of wooden structures and the nature of measures for their restoration based on the degree of reduction of load-bearing capacity.

Description

Keywords

захист від біошкідників, дерев`яні конструкції, protection against biological pests, wooden constructions

Citation

Зінченко, О. В. Дослідження конструкцій даху з пошкодженнями біошкідниками : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. В. В. Дарієнко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 73 с.