Сутність системи стратегічного управління та методика її впровадження на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Журило, І. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розкрита сутність стратегічного управління з позицій системного та процесного підходів, розглянута методика його впровадження на підприємстві на основі парадигми-системи "Менеджмент-Навчання". In the article essence of strategic management opens up from positions of the system and process approaches, the method of his introduction is examined on an enterprise on the basis of paradigm-system "Management-Training".

Description

Keywords

система стратегічного управління, процес, стратегічне мислення, організаційна структура

Citation

Журило, І. В. Сутність системи стратегічного управління та методика її впровадження на підприємстві / І. В. Журило // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 86-90.