Зіставність показників звіту про фінансові результати у контексті розвитку економічних відносин підприємств України і Росії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Authors

Капучак, І. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Проведено порівняння структури звіту про фінансові результати за українськими стандартами бухгалтерського обліку і звіту про прибутки та збитки за російськими стандартами, досліджена зіставність показників вказаних звітів. Запропоновано моделі зіставності доходів, витрат та фінансових результатів господарської діяльності.There has been compared the structure of the report on financial results of accounting according to Ukrainian standards with the reporting of income and expenses according to Russian standards, explored comparable of indexes of the indicated reports. There have been proposed models of comparability of income, expenses, and financial result of economic activity.

Description

Keywords

доходи, витрати, господарська діяльність, фінансовий результат, чистий дохід, валовий прибуток, чистий прибуток

Citation

Капучак, І. О. Зіставність показників звіту про фінансові результати у контексті розвитку економічних відносин підприємств України і Росії / І. О. Капучак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2005. - Вип. 7, ч. 1. - С. 331-337.