Теоретичні основи та напрямки ефективного використання інноваційного потенціалу та його активності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Гамалій, В. Ф.
Коваль, Л. А.
Романчук, С. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Запропоновано параметри інноваційності підприємства, розглянуто проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств та економічні аспекти поняття ”інноваційний потенціал“ та підходи щодо його вивчення. The Offered parameters innovation enterprises, is considered problems to activations innovation activity enterprise and economic aspects of the notion "innovation potential" and approaches to its study.

Description

Keywords

інноваційна криза, активізація інноваційної діяльності, інноваційність, інноваційний потенціал, антологія, інноваційне зростання, інноваційний продукт

Citation

Гамалій, В. Ф. Теоретичні основи та напрямки ефективного використання інноваційного потенціалу та його активності / В. Ф. Гамалій, Л. А. Коваль, С. А. Романчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 13. - С. 141-145.