Резерви поліпшення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Ярошевська, О. В.
Varoshevskava, О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У статті розглянуто особливості функціонування підприємства в умовах постійного обміну інформацією з зовнішнім середовищем, за яких існує імовірність недоотримання зовнішніх ресурсів. Завдання стратегічного управління полягає в забезпеченні такої взаємодії організації із зовнішнімсередовищем, що дозволяє підтримувати її потенціал на рівні, що необхідний для досягнення цілейдіяльності, забезпечувати можливість виживати в довгостроковій перспективі. In the article the features of functioning of enterprise are considered in the conditions of permanent exchange by information with an external environment, which probability of receiving less of external resourcesis at. The task of strategic management consists in providing of such co-operation of organization with anexternal environment, which allows to support potential at level, necessary for achievement of aims of activity,to provide possibility of survival in a long-term prospect.

Description

Keywords

виробниче підприємство, техніко–економічні показники діяльності, функціонально–вартісний аналіз

Citation

Ярошевська, О. В. Резерви поліпшення основних техніко-економічних показників діяльності підприємства / О. В. Ярошевська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 145-152.