Логістика. Економіка підприємства

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки до вивчення курсу «Логістика» містять навчальну програму курсу, комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (план семінарського заняття, список систематизованої літератури, питання для поглибленого вивчення матеріалу, теми рефератів, практичні задачі); критерії оцінки рівня знань студентів з дисципліни, екзаменаційні питання, а також список джерел для поглибленого вивчення курсу.

Description

Keywords

практичне заняття, теми рефератів

Citation

Логістика : метод. вказ. до вивч. курсу для студ. напр. підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» / [уклад.: І. В. Журило, М. М. Полтавець] ; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 48 с.