Спосіб відновлення деталей машин

Abstract

Винахід відноситься до ремонту машин, а саме до способів відновлення зношених поверхонь наплавленням електродного дроту та наварюванням металевої стрічки з наступним поверхнево-пластичним деформуванням відновленого шару металу і може бути використаний для відновлення та зміцнення деталей машин. A method for restoration of machine parts includes building-up metal wire or electro-contact welding-on of metal strip with following surface-plastic deformation of surfaces being renewed. In the process of melting-on or welding-on renewed layer of part heated with natural heat of renewal process undergoes surface-plastic deformation at being within temperature interval ACl+ (30...50°C).

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 28540 А Україна, 6 F16B5/08. Спосіб відновлення деталей машин / Ю. М. Коровайченко, М. І. Черновол, М. О. Охремчук, Н. М. Тончева. – заявник і патентовласник Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – № 97062977; заявл. 23.06.1997; опубл. 16.10.2000; Бюл. № 5. – 3 с. : іл.