Товарознавство

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Запірченко, Л. Д.
Немненко, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

товарознавство, товар, цінова політика, поведінка споживачів, маркування продуктів, упаковки, торгівельне обладнання, соціальні медіа, споживчі вподобання, маркетингові стратегії, новий продукт

Citation

Товарознавство : метод. рекомендації і завд. для вивч. дисц. / [уклад. : Л. Д. Запірченко, А. А. Немненко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 70 с.