Спосіб визначення параметрів руху насіння при точному висіві

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011-05-10

Authors

Лушніков, В. М.
Чайковський, О. Б.
Златопольський, Ф. Й.
Шмат, С. І.
Абрамова, В. В.
Гольша, В. І.
Lushnikov, V.
Chaikovskyi, O.
Zlatopolskyi, F.
Shmat, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Спосіб визначення параметрів руху насіння при точному висіві, що включає використання пристрою реєстрації насіння при точному висіві, в якому в точці сходу з висівного диска висівного апарата, який вертикально знаходиться на випробувальному стенді, сходить насіння, рух якого до дна борозни відбувається при опорі повітря, по заданій стінці за зоною руху насіння вертикально встановлена координатна сітка, на відстані не менше 1 м від сітки встановлений висівний апарат, об'єктив якого знаходиться на рівні центра координатної сітки, джерело імпульсного світла встановлено на рівні центра координатної сітки перед зоною руху насіння, але поза зоною фотографування руху насіння, має імпульс світла не більше 0,0001 с та фіксований проміжок часу між імпульсами, який повинен бути не менше 0,02 с, при цьому вмикання джерела імпульсного світла відбувається при замкнених синхроконтактах цифрового фотоапарата, який відрізняється тим, що джерело імпульсного світла освітлює зону руху насіння від точки сходу з висівного диска до падіння на дно борозни, при цьому кожний імпульс світла фіксує положення насінин на траєкторії руху в цей момент часу, кілька імпульсів світла за проміжок часу фотографування одного кадру дозволяють одержувати кілька положень однієї насінини на траєкторії її руху, при відтворюванні цього кадру на моніторі комп'ютера визначають по координатній сітці, що закріплена на висівному апараті замість сошника.

Description

Keywords

насіння в потоці, seeds in-flow

Citation

Пат. 59341 Україна, МПК A01C 7/00. Спосіб визначення параметрів руху насіння при точному висіві / В. М. Лушніков, О. Б. Чайковський, Ф. Й. Златопольський, С. І. Шмат, В. В. Абрамова, В. І. Гольша ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № a 201012961 ; заявл. 01.11.2010 ; опубл. 10.05.2011 ; Бюл. № 9.