Разработка методики моделирования трансмиссии автомобиля для определения угловых зазоров в эксплуатации

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019-11-14

Authors

Аулин, В. В.
Замота, Т. Н.
Караичев, А. А.
Аулін, В. В.
Караічев, А. А.
Aulin, V.
Zamota, T.
Karaychev, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Аулин, В. В. Разработка методики моделирования трансмиссии автомобиля для определения угловых зазоров в эксплуатации / В. В. Аулин, Т. Н. Замота, А. А. Караичев // // Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 14-15 листоп. 2019 р., м. Кропивницький : зб. наук. матер. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та рем. машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - С. 172.