Конкурентоспроможність підприємства. Посібник

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Романюк, Л. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

економічна конкуренція, державне регулювання конкуренції, конкурентне середовище підприємства, конкурентна перевага, PEST–аналіз, SWOT–аналізу, конкурентоспроможність продукції, соціальна відповідальність

Citation

Романюк, Л. М. Конкурентоспроможність підприємства : посіб. до вивч. дисц. 8.03050401 / Л. М. Романюк ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 152 с.