Фізика. Частина I. Механіка

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Гур’євська, О. М.
Якименко, М. С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках до кожної лабораторної роботи приведені короткі теоретичні відомості, в яких викладені необхідні визначення, сформульовані закони. Виведені потрібні формули. При недостатності цих відомостей необхідно звернутися до лекційного матеріалу чи прочитати відповідний параграф у підручнику. В опис кожної роботи входять контрольні запитання, які необхідно розглянути при підготовці до здачі лабораторної роботи.

Description

Keywords

фізика, механіка

Citation

Фізика. Частина I. Механіка : метод. вказ. до лаб. роб. для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навч. / [уклад. : О. М. Гур’євська, М. С. Якименко]. ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 58 с.