Теоретичні та експериментальні дослідження показників шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату

Abstract

В роботі представлені результати дослідження шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату. Результати включають в себе дані, отримані в ході моделювання формоутворення мікронерівностей, та результати, отримані в ході обмірів параметрів шорсткості цівкових коліс, обробка яких здійснювалась у виробничих умовах. Для здійснення операції шліфування, було застосовано дискові шліфувальні круги, геометрія профілю яких забезпечує неперервни й обкат оброблюваного профілю колеса відносно профілю круга. В основу синтезу профілю інструментів покладені опуклі та увігнуті ділянки еквідистанти до епіциклоїди. Отримані теоретичні та експериментальні результати свідчать про перевагу застосування профілю на основі увігнутої ділянки, який забезпечує в 2,5-2,7 рази кращу шорсткість при однакових режимах обробки. Встановлено, що застосування профілю інструменту, позитивно впливає на шорсткість поверхні і стійкість інструменту, який має однаковий знак кривизни із оброблюваним профілем цівки, The paper presents the results of the research of roughness parameters of the lantern wheel profile of gerotor, that are provided by grinding in continuously gear generating conditions. The results include the data obtained during the modeling of m icro unevennesses forming and the results, that are obtained of measuring parameters of the roughness of the lantern wheels, the processing of which was carried out in the manufacturing. To perform the gr inding operation, were used disc grinding wheels, the profile g eometry of which provides gear generating continuous of the wh eel profile with respect to the grin ding wheel profile. To design of the tool profile, were involved a convex and a concave sections of the eq uidistant to epicycloid. The received theoretical and experimen tal results testify to advantage using of a prof ile on the basis of a concave site which provides in 2,5-2,7 times the best roughness at identical parameters of processing. It is established that the application of the tool profile, which has the same sign of curv ature with the machined profile, positiv ely influences for the surface roughness and tool durability.

Description

Keywords

цівкове колесо, героторна пара, шліфування, шорсткість, шліфувальний круг, еквідистанта до епіциклоїди, мікронерівності, lantern wheel, gerotor, grinding, roughness, grinding wheel, equi distant to epicycloid, micro unevennesses

Citation

Гнатюк, А. О. Теоретичні та експериментальні дослідження показників шорсткості профілю цівкового колеса героторної пари, що забезпечуються шліфуванням в умовах обкату / А. О. Гнатюк, О. І. Скібінський, А. М. Кириченко // Mechanics and Advanced Technologies. – К. : НТУУ «КПІ», 2018. – № 1 (82). – С. 12–19.