Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Статтю присвячено проблемі управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, яка є новою та актуальною для теорії та практики управління України. Узагальнено досвід оцінки рівня конкурентоспроможності продукції, показано класифікацію та взаємозв’язок існуючих методів та розроблено на цій основі єдину комплексну методику, що дозволить об’єктивно оцінити даний показник на усіх етапах життєвого циклу продукції. The article is devoted a problem management the competitiveness of products of enterprise, which is new and topically for a theory and practice of management in Ukraine. Generalized experience estimation level competitiveness of products, classification and intercommunication of existent methods is rotined and the unique complex method which will allow objectively estimating this index on all of the stages of life cycle products is developed on this basis.

Description

Keywords

конкурентоспроможність продукції, методи оцінки, комплексний підхід, загальний показник конкурентоспроможності, життєвий цикл товару

Citation

Ставенко, Н. О. Аналіз підходів до оцінки конкурентоспроможності продукції машинобудування / Н. О. Ставенко, І. В. Журило // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 150-154.