Порівняльний аналіз соціальних наслідків економічного розвитку регіону в контексті глобалізації

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі досліджено методологічні підходи до аналізу соціальних наслідків економічного розвитку в умовах глобалізації і ефективного використання інститутів і інструментів, що позитивно зарекомендували себе при проведенні соціально орієнтованих ринкових перетворень, сформовано авторський підхід, який, на відміну від існуючих, базується на використанні порівняльних компаративних оцінок соціальних наслідків глобалізації, в основу яких покладена їх типологія, представлена на трьома блоками: інноваційним, інвестиційним і організаційним. The methodological going is in-process investigational near the analysis of social consequences of economic development in the conditions of globalization and effective use of institutes and instruments which positively itself during the leadthrough of the socially oriented market transformations, author approach, which, unlike existing, is based on the use of comparative estimations of social consequences of globalization, is formed, their typology, presented three blocks is fixed is fixed in basis of which: innovative, investment and organizational.

Description

Keywords

наслідки, економічний розвиток, глобалізація, ринкові перетворення

Citation

Дармограй, В. І. Порівняльний аналіз соціальних наслідків економічного розвитку регіону в контексті глобалізації / В. І. Дармограй // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 107-111.