Функціонування управлінської документації в органах державної влади (на прикладі діяльності Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020-05

Authors

Бурдейна, Лариса Вікторівна
Burdeina, Larysa

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Організація діловодства в органах державної влади представляє собою важливу складову у процесі підготовки документознавців сфери управлінської діяльності. Вивчення управлінської документації логічно продовжує дослідження документознавства, яке служить теоретичним підґрунтям у ході з’ясування суті документа зокрема та документно-комунікаційної діяльності в цілому. The organization of record keeping in state authorities is an important component in the process of training document experts in the field of management. The study of management documentation logically continues the study of document studies, which serves as a theoretical basis in the course of clarifying the essence of the document in particular and document and communication activities in general.

Description

Keywords

Національна поліція України, документаційне забезпечення, управлінська документація, організаційно-розпорядчі документи, довідково-інформаційні документи, електронний документообіг, інформаційно-пошукові системи, National Police of Ukraine, documentation, management documentation support, organizational and administrative documents, reference and information documents, electronic document workflow, information retrieval systems

Citation

Бурдейна, Л. В. Функціонування управлінської документації в органах державної влади (на прикладі діяльності Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» / наук. кер. З. В. Стежко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 92 с.