Фізіологія рослин з основами біохімії. Частина 2

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Мостіпан, М. І.
Корнічева, Г. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В методичних рекомендаціях приводиться короткий конспект лекцій по всіх темах з фізіології рослин з основами біохімії. Головна їх мета полягає в тому, щоб надати допомогу студентам при підготовці до виконання лабораторних робіт. Після кожної теми приводиться перелік контрольних запитань, які необхідні для самоконтролю знань по засвоєнню тієї чи іншої теми.

Description

Keywords

фізіологія, біохімія, рослинництво

Citation

Фізіологія рослин з основами біохімії. Ч. 2 : метод. вказ. до проведення лаб. роб. : для студ. спец. 090101 - Агрономія / [уклад. : М. І. Мостіпан, Г. І. Корнічева] ; М-во освіти і науки України, Кіровоградськ. нац. техн. ун-т, каф. загального. землеробства. - Кіровоград : КНТУ, 2015. - 45 с.