Проектування системи електропостачання підприємства з виробництва м’ясовмісної продукції

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-13

Authors

Нгепі, Стівен Леонардович
Nhepi, Stiven

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Бакалаврська робота присвячена проблемі проектування сучасної системи електропостачання підприємства з виробництва м’ясовмісної продукції. В роботі вирішені питання визначення силових і освітлювальних електричних навантажень, дослідження режимів реактивної потужності, розрахунку струмів коротких замикання, раціонального обрання електричних схем зовнішнього і внутрішнього електропостачання, обрання високовольтного електричного обладнання для системи електропостачання підприємства. Спеціальний розділ бакалаврської роботи було присвячено питанню комп’ютерного імітаційного моделювання гібридної системи електропостачання підприємства. Були розроблені комп’ютерні імітаційні моделі гібридної системи електропостачання підприємства з фотоелектричною станцією в складі. Виконаний аналіз режимних параметрів роботи гібридної системи електропостачання в залежності від місця установки фотоелектричної станції. The bachelor's work is devoted to the problem of designing a modern power supply system of an enterprise for the production of meat-containing products. The work deals with the determination of power and lighting electrical loads, the study of reactive power modes, the calculation of short-circuit currents, the rational selection of electrical circuits for external and internal power supply, the selection of high-voltage electrical equipment for the enterprise's power supply system. A special section of the bachelor thesis was devoted to the issue of computer simulation modeling of the enterprise's hybrid power supply system. Computer simulation models of the hybrid power supply system of the enterprise with a photovoltaic plant in the warehouse were developed. An analysis of the operation parameters of the hybrid power supply system was performed depending on the location of the photovoltaic station.

Description

Keywords

споживачі електричної енергії, навантаження електричне, картограма електричних навантажень, електропостачання, гібридна система електропостачання, комп’ютерне імітаційне моделювання, consumers of electric energy, electric load, cartogram of electric loads, power supply, hybrid power supply system, computer simulation modeling

Citation

Нгепі, С. Л. Проектування системи електропостачання підприємства з виробництва м’ясовмісної продукції : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. В. П. Солдатенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 72 с.