Екологічна компетентність особистості - передумова збереження здоров’я людини

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

екологічна освіта, формування, стан

Citation

Логвінова, Я. О. Екологічна компетентність особистості - передумова збереження здоров’я людини / Я. О. Логвінова // Здоровий спосіб життя – здорова нація – здорове суспільство : зб. тез доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., [Кіровоград, 8-9 квіт. 2010 р.] / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - С. 83-84.