Інформатика. Методичні вказівки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" при вивченні навчальної дисципліни “Інформатика”. Визначено тематику лабораторних робіт, подані приклади рішення задач, приведені варіанти індивідуальних завдань.

Description

Keywords

інформатика, MathCad, математичний вираз, математична функція, графік рівняння, вектор, матриця

Citation

Інформатика. Методині вказівки : до лаб. робіт з розділу “Пакет програм автоматизованих математичних розрахунків MathCad” : для студ. спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / [уклад. К. М. Марченко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, каф. прог. та захисту інформації. – Кропивницький : КНТУ, 2016. – 29 с.