Групування інформації про житловий фонд для різних потреб управління

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008

Authors

Головченко, Н. Ю.
Головченко, О. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Стаття присвячена дослідженню діючих в Україні класифікацій житлового фонду. Систематизовані класифікаційні ознаки житлового фонду та визначена ефективність їх застосування для різних потреб управління. Встановлені основні вимоги до групування об’єктів житлового фонду у інформаційних системах підприємств-балансоутримувачів.The article is dedicated to research of classifications of the available housing in Ukraine. Classification attributes of an available housing are systematized and efficiency of their application for the different purposes of management is determined. The basic requirements to grouping of objects of an available housing in information systems of the housing holding enterprises are established.

Description

Keywords

групування, класифікація, житловий фонд, житло, підприємство-балансоутримувач

Citation

Головченко, Н. Ю. Групування інформації про житловий фонд для різних потреб управління / Н. Ю. Головченко, О. О. Головченко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 14. - С. 108-115.