The influence of open source on the quality of education

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Zaro, K.
Hainulin, S.
Заро, К.
Гайнулін, С.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Aim of this article is to analyse the impact of Open Source on the quality of education. The article discusses main trends in development of Open Source, its application, benefits and drawbacks of exploiting the approach with regards to education, and the potent of Open Source to change the traditional tertiary education. Openness contributes to emergence of a more available and competitive higher education system, with the ability to improve access to learning materials and their development in conformity with regional particularities. Development of Open Education has initiated a significant global shift in the area which complements and diversifies the forms and methods of learning. Мета статті полягає в аналізі впливу ресурсів відкритого доступу (Open Source) на якість освіти. У статті розглядаються основні тенденції розвитку відкритих ресурсів та їх застосування в галузі освіти, переваги їх використання та як вони змінюють традиційні освітні процеси. Відкритість сприяє формуванню більш доступної та конкурентної системи вищої освіти, з потенціалом для поліпшення доступу до освіти, її розвитку відповідно до регіональних особливостей. Розвиток відкритої освіти ініціював значні глобальні зміни у системі освіти, які доповнюють і диверсифікують форми і методи навчання.

Description

Keywords

open source, education, open education, massive open online courses, open educational resources, quality of education, ресурси відкритого доступу, освіта, відкрита освіта, масові відкриті онлайн-курси, освітні ресурси відкритого доступу, якість освіти

Citation

Zaro, К. The influence of open source on the quality of education / К. Zaro, S. Hainulin // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки : зб. наук. пр. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 30. - С. 161-169.