Сучасна теорія соціально-трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Лисенко В. Ф.
Анотація
Навчальний посібник містить курс лекцій, що відображає сучасний погляд на розвиток теорії соціально-трудових відносин та методів їх регулювання. Визначено чинники та механізми розвитку соціально-трудових відносин, передумови їх гармонізації. Висвітлено результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. Особливу увагу приділено дослідженню взаємодії профспілок і роботодавців за участю держави, проблемам активізації соціального діалогу в Україні. Запропоновано напрями регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, менеджерів, профспілкових лідерів, яких цікавлять проблеми соціально-трудових відносин.
Опис
Ключові слова
соціально-трудові відносини, конфліктність, гармонізація, оцінка стану, модернізація, установи ринкової інфраструктури, соціальний діалог, моніторинг
Бібліографічний опис
Семикіна, М. В. Сучасна теорія соціально-трудових відносин : курс лекцій : навч. посіб. / М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка ; [за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 238 с.