Сучасна теорія соціально-трудових відносин

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Семикіна, М. В.
Смутчак, З. В.
Пасєка, С. Р.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Лисенко В. Ф.

Abstract

Навчальний посібник містить курс лекцій, що відображає сучасний погляд на розвиток теорії соціально-трудових відносин та методів їх регулювання. Визначено чинники та механізми розвитку соціально-трудових відносин, передумови їх гармонізації. Висвітлено результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. Особливу увагу приділено дослідженню взаємодії профспілок і роботодавців за участю держави, проблемам активізації соціального діалогу в Україні. Запропоновано напрями регулювання соціально-трудових відносин в Україні. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, менеджерів, профспілкових лідерів, яких цікавлять проблеми соціально-трудових відносин.

Description

Keywords

соціально-трудові відносини, конфліктність, гармонізація, оцінка стану, модернізація, установи ринкової інфраструктури, соціальний діалог, моніторинг

Citation

Семикіна, М. В. Сучасна теорія соціально-трудових відносин : курс лекцій : навч. посіб. / М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка ; [за наук. ред. М. В. Семикіної] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. – 238 с.