Оплата праці в контексті мотивації працюючого населення до ефективної зайнятості

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Винник, О. В.
Vinnik, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто динаміка (2002 – 2009рр.) середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності та територіям у взаємозв’язку з соціально-економічними показниками в Україні. Зроблені висновки стосовно відповідності заробітної плати соціальним стандартам і гарантіям, її диференціація. Обґрунтовані пропозиції щодо підвищення мотивуючої ролі заробітної плати як основного стимулу до продуктивної праці. The dynamics (2002 - 2009) of average monthly wage by the territories and economic activities according to the socio-economic indicators of Ukraine has been considered. The correspondence of wage to standards and social guarantees has been concluded as well as its differentiation. The proposals for improving the motivational role of wages as the main stimulus to productive work has been founded.

Description

Keywords

гідний дохід, оплата праці, мотивація, працююче населення, ефективна зайнятість, продуктивність праці

Citation

Винник, О. В. Оплата праці в контексті мотивації працюючого населення до ефективної зайнятості / О. В. Винник // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 271-278.