Інтегрований захист рослин. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Андрієнко, О. О.
Малаховська, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з інтегрованого захисту рослин для здобувачів ОПП 201 «Агрономія» спеціальності 201 «Агрономія» освітнього ступеню «Магістр».

Description

Keywords

інтегрований захист рослин, методичні рекомендації, лабораторні роботи, магістр, інтегрована система захисту культур

Citation

Інтегрований захист рослин : метод. рекомендації для виконання лаб. роб. : для студ. спец. 201 - Агрономія / [уклад. : О. О. Андрієнко, В. О. Малаховська] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. загального. землеробства. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 48 с.