Кулько-гвинтовий гідропідсилювач

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024

Authors

Підгаєцький, М. М.
Апаракін, А. Р.
Артюхов, А. М.
Селєхова, В. М.
Pidgaetsiy, M.
Aparakin, A.
Artiukhov, A.
Seliekhova, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій

Abstract

Кулько-гвинтовий гідропідсилювач. Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рульових механізмів з вмонтованим гідравлічним підсилювачем, які встановлюються, на вантажних автомобілях, автобусах, тролейбусах тощо. Ball-screw hydraulic booster. The useful model belongs to transport engineering, namely to steering mechanisms with a built-in hydraulic amplifier, which are installed mainly on trucks, buses, trolleybuses, etc.

Description

Keywords

гідропідсилювач, рульовий механіз, транспортне машинобудування, hydraulic booste, steering mechanism, transport engineerin

Citation

Пат. на корисну модель 155722 Україна, МПК B62D 5/06. Кулько-гвинтовий гідропідсилювач / М. М. Підгаєцький, А. Р. Апаракін, А. М. Артюхов, В. М. Селєхова. - заявник і патентовласник Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - № u202302699 ; заявл. 02.06.2023 ; опубл. 03.04.2024 ; Бюл. № 14. - 5 с. : іл.