Дослідження та програмна реалізація системи централізованого розподілу ключів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-21

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній випускній кваліфікаційній роботі за другим (магістерським) рівнем вищої освіти розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи централізованого розподілу ключів. Метою розробки є дослідження та програмна реалізація системи централізованого розподілу ключів. Об’єктом дослідження є процес централізованого розподілу ключів. Предметом дослідження є методи централізованого розподілу ключів. Методи дослідження базуються на методах теорії захисту інформації, методах математичної статистики, методах розробки програмного забезпечення. Результат роботи – програмна реалізація системи централізованого розподілу ключів. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4.1. In this final qualification work on the second (master's) level of higher education the software which is intended for system of the centralized distribution of keys is developed. The purpose of development is research and software implementation of the centralized key distribution system. The object of research is the process of centralized distribution of keys. The subject of research is the methods of centralized key distribution. Research methods are based on methods of information security theory, methods of mathematical statistics, methods of software development. The result is a software implementation of a centralized key distribution system. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the Delphi 10.4.1 environment.

Description

Keywords

комп’ютерні науки, розподіл ключів, computer science, key distribution

Citation

Окаєвич, Ю. О. Дослідження та програмна реалізація системи централізованого розподілу ключів : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / наук. кер. Т. В. Смірнова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 164 с.