Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Плинокос, Д. Д.
Plynokos, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В роботі досліджено сучасний стан та тенденції розвитку ринку освітніх послуг для іноземних громадян. Визначено основні країни-постачальники студентів в Україну, перспективи розвитку співробітництва з деякими регіонами світу та окремими країнами. Розроблено науково-практичні рекомендації стосовно активізації діяльності держави та вітчизняних вищих навчальних закладів у сфері надання освітніх послуг іноземним громадянам. In this research the current status and trends in the education market for foreign citizens are investigated. The main countries supplying students in Ukraine and prospects of co-operation with some world regions and countries are identified. The scientific and practical recommendations for activity activation of our government and domestic higher educational establishments in the field of educational services providing to the foreign citizens are suggested.

Description

Keywords

освіта, іноземні студенти, освітні послуги, вищі навчальні заклади

Citation

Плинокос, Д. Д. Тенденції розвитку діяльності з надання освітніх послуг іноземним громадянам у ВНЗ України / Д. Д. Пликонос // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 17. - С. 379-382.