Форми та механізм захисту прав інвесторів на ринку нерухомості України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
В статті розглянуто актуальні проблеми розвитку законодавства у сфері інвестування на ринку нерухомості. Автор рекомендує шляхи удосконалення нормативно-правової бази, які спрямовані на створення системи захисту прав інвесторів. The article considered the issues of the day of development of legislation are considered in the field of investing at the market of the real estate. An author recommends the ways of improvement lawful bases which are directed on creation of the system of defense of right for investors.
Опис
Ключові слова
інвестори, права, захист, ринок нерухомості
Бібліографічний опис
Ясинський, Г. І. Форми та механізм захисту прав інвесторів на ринку нерухомості України / Г. І. Ясинський // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 15. - С. 268-274.