Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Економічна думка

Abstract

Розкрито сутність нових категорій "конкурентні переваги трудових послуг", "конкурентоспроможність у сфері праці". Розроблено рекомендації щодо оцінювання конкурентоспроможності праці, методів соціального та економічного забезпечення конкурентних переваг трудових послуг в Україні в контексті завдань економічної інтеграції в Європейський Союз. The essence of the new categories "competitive advantage labour service", "competitiveness in the sphere of labour" have been bared. Recommendations about valuing of competitiveness of labour, methods of social and economic ensuring competitive advantages of labour service in Ukraine in the context of the tasks economic integration into the European Union have been worked out.

Description

Keywords

конкуренція, ринок праці, конкурентні переваги, трудові послуги, конкурентоспроможність, регулювання

Citation

Семикіна, М. В. Конкурентні переваги трудових послуг на ринку праці: сутність, оцінка, методи соціально-економічного забезпечення / М. В. Семикіна, Н. Ф. Василенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. – № 5-1. – C. 161–168.