Fundamentals оf Economics and Business Organization

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Shtompel, H.
Штомпель, Г. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методична розробка: "Fundamentals оf Economics and Business Organization" має на меті покращення щодо підготовки студентів до самостійного читання, сприяти їх розумінню та вдосконаленню навичок здійснення перекладу оригінальної літератури на англійській мові в галузі економіки та бізнесу, а також закріпленню навичок усного мовлення. Система лексико-комунікативних вправ спрямована на свідоме практичне засвоєння мовних елементів фахового стилю. Тексти посібника добиралися з монографій і журнальних статей англійських і американських авторів і зазнали деяких змін та скорочень. Тематично пов'язані тексти призначені для аудиторного та самостійного навчального читання. Призначена для аудиторної і самостійної роботи як на ступені бакалаврату, так і у відповідних групах магістерського ступеня.

Description

До кожного тексту пропонуються запитання та завдання, які сприяють кращому розумінню обговорюваного матеріалу; вправи на переклад з української мови на англійську, що в комплексі з чи¬танням, перекладом та обговоренням текстів сприяє розвиткові комуніка¬тивної мовленнєвої компетенції студентів та забезпечує діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови.

Keywords

читання текстів англійською мовою за фахом, читання англомовних текстів, розвиток навичок і вмінь, reading texts in english, development of skills and abilities, economic systems methodical instructions, business trends and economic environment, macroeconomics, study of economics, capitalist economics, determining prices, supply and demand, business-economic issues, productivity

Citation

Англійська мова для студентів економічних спеціальностей: "Fundamentals оf Economics and Business Organization" [Електронне видання] / [уклад. Г. В. Штомпель] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. іноземних мов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 80 с.