Стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Authors

Білик, В.
Bilik, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даній статті розроблено модель формування моделі інноваційного потенціалу підприємств регіону, що робить можливим всебічно обґрунтований і зважений вибір варіанта інноваційної інфраструктури, визначено перспективні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону, сформульовано завдання регіональних органів влади у даному процесі. The model of forming of model of innovative potential of enterprises of region which does possible the comprehensively grounded and self-weighted choice of variant of innovative infrastructure is developed in this article, certainly perspective directions of increase of innovative potential of region, the task of regional organs of power is formulated in this process.

Description

Keywords

інновації, регіон, потенціал, інноваційна інфраструктура

Citation

Білик, В. Стратегічні напрями нарощування інноваційного потенціалу регіону в умовах ринкової економіки / В. Білик // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2009. - Вип. 16, ч. 2. - С. 70-76.