Система підтримки прийняття рішень при управлінні технологічними процесами виготовлення кондитерських сумішей

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-07

Authors

Пономаренко, Олександр Віталійович
Ponomarenko, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою даної магістерської роботи є підвищення продуктивності технологічного процесу та підвищення якості приготування пралінових мас за допомогою створення автоматизованої системи управління на основі експертних оцінок, що забезпечує отримання продукції високої якості, узгоджену роботу технологічного устаткування й поліпшення планування виробництва в цілому. The purpose of this master's thesis is to increase the productivity of the technological process and improve the quality of praline masses by creating an automated management system based on expert assessments, ensuring high quality products, coordinated operation of technological equipment and improving production planning in general.

Description

Keywords

автоматизована система керування, алгоритм ухвалення рішень, технологічний процес, кондитерська суміш, automated control system, decision-making algorithm, technological process, confectionery mixture

Citation

Пономаренко, О. В. Система підтримки прийняття рішень при управлінні технологічними процесами виготовлення кондитерських сумішей : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. Л. Г. Віхрова ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 98 с.