Створення конфігурацій обчислювальних комплексів з підвищеною надійністю

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Трушаков, Д. В.
Мошна, Д. Ю.
Trushakov, D.
Moshna, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті описані дослідження надійності обчислювальної системи – як персонального комп’ютера, так і специфічної обчислювальної машини, на які покладають рішення задач різної складності і вимагають різного ступеню надійності, наприклад, для використання при конструюванні та виробництві у машинобудуванні. Доведено необхідність вибору структури обчислювального комплексу для відповідної задачі окремо, що дає можливість використовувати всі можливості системи замість постійного вдосконалення її заміною блоків на більш нові, що підвищує собівартість такої системи в той час, коли не використовуються всі наявні ресурси. Таке дослідження доводить відсутність необхідності побудови, наприклад, багатопроцесорної системи для ординарних цілей, що дозволяє скоротити об’єм витрат на її побудову. In the article researching the reliability of the computer system – personal computer or specific computer system for industry in the machine building – which is charged for different applications and from which needed different reliability. Proved the need of computer system structure choosing separately depend on it’s applications, what allow use all possibilities of the system instead of constant modules upgrade, what mount of course, the prime cost of such system while not all existing resources are applied. Such research proves absence of need building, for example, a multi-processor system for ordinary use, what allows to reduce costs value for it’s building.

Description

Keywords

обчислювальний комплекс, відмовостійкість, стійкість до відмов, апаратне резервування, дублювання, оцінка надійності, відмовостійка обчислювальна система, надійність обчислювальної системи

Citation

Трушаков, Д. В. Створення конфігурацій обчислювальних комплексів з підвищеною надійністю / Д. В. Трушаков, Д. Ю. Мошна // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 41, ч. 2. - С. 174-181.