Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Головко, І. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КДПУ ім. В. Винниченка

Abstract

У статті йдеться про шляхи покращення професійної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом впровадження новітніх підходів у навчанні спеціалістів технічних спеціальностей в Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. на прикладі технічного коледжу Фінсбурі як новатора в запровадженні евристичного методу навчання. The article touches upon the necessity of improving workers’ trade training by means of new approaches and effective teaching technologies’ application in England at the end of the XIX – beginning of the XX centuries. The technical college Finsbury is taken as a prominent example of a pioneer of heuristic method’s implementation in teaching the students of technical specialties.

Description

Keywords

новітні підходи в навчанні, технічна освіта, професійна підготовка, евристичний метод, workers’ trade training, technical education, new approaches and effective teaching technologies, heuristic method

Citation

Головко, І. О. Впровадження новітніх підходів у навчанні студентів технічних спеціальностей в Англії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.) / І. О. Головко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 121. – Ч. І. – С. 126-131.