Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Abstract

В навчальному посібнику розглянуто основні типи обладнання, що використовуються при обслуговуванні та ремонті автомобілів. В кожному розділі посібника розглядаються окремі види спеціалізованого технологічного обладнання, що використовуються при сервісі та ремонті автомобілів, приводиться класифікація кожного типу обладнання, виконується порівняльний аналіз однотипного обладнання, та надаються рекомендації щодо вибору обладнання для конкретних умов використання. До кожного розділу наведено контрольні запитання для кращого засвоєння навчального матеріалу. Видання має структуру, що відповідає програмі дисципліни «Технологічне обладнан-ня для обслуговування та ремонту автомобілів» освітньо-професійної програми «Автомобі-льний транспорт». Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти, навчаються за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Транспортні технології» а також може бути рекомендований фахівцям, що працюють у галузі автомобільного транспорту, перевезень та автобізнесу.

Description

Keywords

обслуговування автомобілів, обладнання для сервісу, ремонт автомобілів

Citation

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів : навч. посіб. / М. В. Красота, Ю. В. Кулєшков, С. О. Магопець [та ін.] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 208 с.