Роль методів Visual Mind Mappings у покращенні іншомовної компетентності у студентів немовних ЗВО

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06

Authors

Головко, І. О.
Holovko I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВВ ЦДПУ

Abstract

У статті досліджується концепція використання методології візуально ментального картографування (Visual Mind Mappings) як спосіб покращення іншомовної компетентності у процесі навчання іноземної мови здобувачів освіти немовних ЗВО. Визначено прийоми аплікації концепції Visual Mind Mappings у процесі навчально-викладацької діяльності та розглянуто такі підметоди як Creative Effective Assignments (Створення ефективних завдань), Collaborative Learning in Group Projects (Спільне навчально-групове опанування); Lecture Slides Mapping (Відображення слайдів лекції) крізь призму їхнього використання у процесі покращення іншомовної компетентності студентів немовних ЗВО. Виокремлено особливості використання методу ментального картографування у науково-педагогічному процесі в режимі онлайн та офлайн відповідно. Концептуалізовано наукові погляди на реалізацію за допомогою Visual Mind Mappings принципів особистісного розвитку та стимулювання загального мовного потенціалу здобувача освіти немовного ЗВО. Визначено переваги та недоліки використання методології Visual Mind Mappings у мовних класах (Mind Mapping Techniques in the Language Classroom Concept) для здобувачів іншомовних компетентностей різного віку. Інноваційність упровадження ментального картографування у процесі викладання іноземної мови здобувачам освіти немовних ЗВО оптимізує зусилля студентів у роботі з інформаційними масивами для вивчення іноземної мови. Імплементація виділених у статті підметодів Visual Mind Mappings крізь призму їхнього використання у процесі викладання / навчання сприяє покращенню іншомовної компетентності та підвищенню виробничої ефективності студентів, спрямована на укріплення самооцінки студента відносно власних комунікативно-мовних можливостей та компетентностей представників однієї академічної групи, є ефективним засобом інтерактивного відображення навчально-академічного матеріалу за допомогою технологічних інструментів, як-от PowerPoint та ін. Також концепція викладання іноземних мов за принципом Visual Mind Mappings дозволяє провадити модель неперервної мовної освіти, що засновується на концепції інклюзивного опанування іноземних мов. Підхід включає як комунікативно-теоретичні, так і інтерактивні (зображувальні) методи взаємодії із аудиторією з метою стимулювання академічної діяльності останніх в умовах мовно-розвиткової активності, спрямованої на набуття навичок лексичного, синтаксичного та граматичного мовного профілів.

Description

Keywords

ментальне картографування, візуальні ментальні карти, інтелектуальні ментальні карти, іншомовні компетентності, навчально-процесуальне керівництво, visual mind maps, intellectual mind maps, foreign language competences, educational and procedural guidance

Citation

Головко, І. О. Роль методів Visual Mind Mappings у покращенні іншомовної компетентності у студентів немовних ЗВО / І. О. Головко // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ, 2024. – Вип. 214. - С. 146-150.