Форми організації партнерської взаємодії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Ус, М. І.
Us, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті дано визначення партнерських відносин. Проведено ідентифікацію та класифікацію форм та видів партнерських відносин, розглянуто та охарактеризовано основні види та форми організації партнерських відносин, а також визначено ознаки, які дозволили здійснити ці процеси. In the article is given definition of partner relations. Are conducted the identification and classification of the forms and kinds of partner relations, are considered and are described the basic kinds and forms of organization of partner relations, and also defined features, which allowed to implement these processes.

Description

Keywords

взаємодія, партнерські відносини, співробітництво, конкурентна перевага, види партнерських відносин, форми партнерства

Citation

Ус, М. І. Форми організації партнерської взаємодії / М. І. Ус // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 21. - С. 181-186.