Особливості формування облікової політики бюджетних установ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Писарчук, О. В.
Ковальова, I. B.
Pisarchuk, O.
Kovalova, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розглянуто особливості облікової політики бюджетної установи, її основні складові елементи. Виділено аспекти, що сприяють належному відображенню та контролю за використанням бюджетних коштів. Охарактеризовано принципи формування облікової політики, виходячи зі специфіки функціонування бюджетних установ. The features of registration policy of budgetary establishment are exposed, it basic component elements. Aspects which are instrumental in the proper reflection and control after the use of budgetary facilities are selected. Principles of forming of registration policy are described, coming from the specific of functioning of budgetary establishments.

Description

Keywords

бюджетна установа, облікова політика, принципи та завдання облікової політики, складові елементи облікової політики

Citation

Писарчук, О. В. Особливості формування облікової політики бюджетних установ / О. В. Писарчук, I. B. Ковальова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 2. - С. 189-195.