Програмне забезпечення системи кібербезпеки DMZ з використанням технології Reverse Access

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-06-08

Authors

Кузьменко, Єгор Олексійович
Kuzmenko, Yegor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В даній кваліфікаційній бакалаврській роботі розроблено програмне забезпечення, яке призначено для системи кібербезпеки DMZ з використанням технології Reverse Access. Метою розробки є програмне забезпечення системи кібербезпеки DMZ з використанням технології Reverse Access. Результат роботи – програмна реалізація системи кібербезпеки DMZ з використанням технології Reverse Access. В процесі роботи над програмною моделлю виконано аналіз існуючих апаратних та програмних засобів. В повній мірі описані всі компоненти розробленого програмного забезпечення. Розроблено зручний інтерфейс користувача. Наведені інструкції по роботі з програмними засобами. Програма може використовуватися на ПЕОМ архітектури IBM PC з ОС Windows ХР/Vista/7/8/10. Програму розроблено в середовищі Delphi 10.4 Sydney. This bachelor's degree software has been developed for the DMZ cybersecurity system using Reverse Access technology. The purpose of the development is the software of the DMZ cybersecurity system using Reverse Access technology. The result is a software implementation of the DMZ cybersecurity system using Reverse Access technology. In the process of working on the software model, an analysis of existing hardware and software was performed. All components of the developed software are fully described. Developed user-friendly interface. Instructions for working with software are given. The program can be used on an IBM PC with Windows XP / Vista / 7/8/10. The program is developed in the environment of Delphi 10.4 Sydney.

Description

Keywords

кібербезпека, DMZ, Reverse Access, cybersecurity

Citation

Кузьменко, Є. О. Програмне забезпечення системи кібербезпеки DMZ з використанням технології Reverse Access : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 125 «Кібербезпека» / наук. кер. К. О. Буравченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 178 с.