Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. Випуск 4

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник наукових праць зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україника наукова» Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та представлено у міжнародних наукометричних базах даних, пошукових інформаційно-аналітичних системах, репозитаріях (електронних архівах): містить результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці тощо. Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за підбір і точність наведених фактів, цитат, даних, власних імен та інших відомостей, а також за те, що матеріали не містять даних, які не підлягають відкритій публікації. Редакція може приймати рішення про публікацію статті в порядку обговорення, не поділяючи точки зору автора.

Description

Keywords

збірник наукових праць, наукові праці, економічні науки

Citation

Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : О. М. Левченко (гол. ред.), Н. С. Шалімова, М. В. Бугаева та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - Вип. 4 (37). - 300 с.