Спосіб обробки внутрішніх зубців зовнішнього зубчастого колеса позацентроїдного внутрішнього цівкового зачеплення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Authors

Підгаєцький, М. М.
Скібінський, О. І.
Валявський, А. О.
Pidhaietskyi, M.
Skibinskyi, O.
Пидгаецкий, М. М.
Скибинский, А. И.
Валявский, А. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Український інститут промислової власності

Abstract

Винахід відноситься до області машинобудування і може бути використаний у виробництві зовнішніх циліндричних зубчастих коліс позацентроїдних циклоїдальних передах внутрішнього зачеплення. A method for machining of inner teeth of a cog-wheel of eccentric inner lantern gear that creates machine tool engagement and repeats gear operation in which the inner wheel is a single-blade tool and outer wheel is a piece, and each of them is turning around its own axis. Single-blade tool on each subsequent pass changes the radius of its own centroide from minimal values at which there is no contact between the tool and piece up to values at which there is a contact with a work piece.

Description

Keywords

Citation

Пат. на винахід 55734 Україна, 7 B23F 15/00. Спосіб обробки внутрішніх зубців зовнішнього зубчастого колеса позацентроїдного внутрішнього цівкового зачеплення / М. М. Підгаєцький, О. І. Скібінський, А. О. Валявський. – заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. № 2002054401; заявл. 29.05.2002; опубл. 15.04.2003; Бюл. № 4. – 2 с. : іл.