Удосконалення спеціальних черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
КНТУ
Анотація
Визначено шлях удосконалення спеціальних черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс черв‘ячних передач з угнутим профілем витка черв‘яка, що утворені за другим способом Олів’є. Знайдено рівняння для визначення максимальної кількості зубців черв‘ячної фрези з поділенням профілю інструментальної рейки на довільне число частин. Розглянуті обмеження використання запропонованого способу поділення профілю інструментальної рейки. The way of improvement of special worm mills for processing of worm wheels of worm gears with concave profile of a worm which are synthesized on the basis of the second way by Olivier is determined. The equation for definition of the worm mill maximal teeth quantity with division of a structure tool on any number of parts is found. Restrictions on use of the suggested way of a structure tool division are considered.
Опис
Ключові слова
черв’ячна фреза, кількість зубців, черв‘ячне колесо, механічна обробка, радіальна подача
Бібліографічний опис
Удосконалення спеціальних черв‘ячних фрез для обробки черв‘ячних коліс / М. О. Ковришкін, В. М. Сало, Хамуйєла Ж. А. Герра, Т. О. Хамуйєла // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. - Кіровоград: КНТУ, 2008. - Вип. 21. - С. 181-186.